Blonk & Van der Putten

 

 

Jaap Blonk: stem, elektronica
Bart van der Putten: rieten, elektronica

Rietblazer Bart van der Putten en vocalist/componist Jaap Blonk hebben sinds 1985 samengewerkt in diverse groepen. Daarbij heeft het spelen van duetten altijd een speciale plaats ingenomen. Er was al snel sprake van een blindelings elkaar aanvoelen, waardoor een scherpe en toch organische timing werd bereikt. Nu brengt het duo de samenwerking naar een volgend stadium door als nieuwe dimensie de elektronica toe te voegen. Daartoe zijn samples van beider instrument gemaakt, die ten dele eerst elektronisch bewerkt werden. Daarbij zijn ook (door morphing) nieuwe klanken geboetseerd, die ergens tussen stem en rietinstrument in liggen. Vervolgens worden deze samples aangestuurd door zowel Blonk (via keyboard, KAOSS Pads en computeralgoritmes) als Van der Putten (met een MIDI wind controller en een MIDI foot controller). Zo wordt een gelijkwaardigheid qua speelmogelijkheden binnen het duo gecreëerd, terwijl toch de verschillen qua stijl en motoriek duidelijk hoorbaar (en zichtbaar) blijven. Verder wordt er zo nu en dan ook als trio gespeeld: met de computer als derde, deels onvoorspelbare partner.

Luister naar een fragment.

Contact
Bart van der Putten
e-post: bartvdp@xs4all.nl
website: www.bartvanderputten.nl