Perscitaten:


- fabuleuze jazz-interpretatie (Ameland)

- springerige altist
- kreeg terecht applaus voor zijn dwars door alle barrières vliegende altsolo
- bedachtzaam (Erik van den Berg)

- een fraaie 'praatsolo' op altsax (Sikke Doele)

- vooral opvallend tussen uitstekende jazzmuzikanten (HK)

- opmerkelijk muzikale solist - blijkt (wederom) uiterst expressief
- blijkt een bekwaam saxofonist, die variërend van Gershwin-achtige trekjes tot uiterste grilligheid een heel brutale mededeelzaamheid aan zijn instrument onttrekt (Willem van Koppenhagen)

- geboren leider - speelt met sonore toon oorspronkelijke soli
- sonore, speelse solist, die zich ook als schrijver van vlotte thema's manifesteerde (Frits Lagerwerff)

- mag heftig en nijdig bijten op zijn riet (Frans van Leeuwen)

- plays a slippery, jazzy highly effective horn
- "I will admit that the saxofonist is at least trying occasionally to play melodically" (Listener)
- boasts a less abstract, fuller and jazzier sound - talented and underrated
- sensational
- the cream of the Dutch avant-garde. (Steve A. Loewy)

- de af en toe bijna Hodges-achtige alt (Herman te Loo)

- bewees dat ook 'vrije jongens' een enorme hoeveelheid lyriek in hun spel kunnen leggen
- stond centraal - geen kille ingestudeerde notenreeksen of uit de bol gaan zonder dat er aanleiding toe was, maar alles recht uit het hart (Ruud Meijer)

- wenst gewone jazz te spelen
- uitstekende Amsterdamse saxofonist
- zorgde vooral voor de overgave
- musicus van groot formaat
- een fantasievol solist, met een groot geluid, krachtige uithalen, een ingetogen lyriek en de zeldzame gave om spanning te doseren
- uitmuntende blazer
- stersolist (Kees Polling)

- sterke solist (Jan Rensen)

- vooral de drijvende kracht - die met volle overgave zijn instrument weet te bespelen (Schiedam)

- overtuigde jazz-improvisator (Laurent Sprooten)

- speelt een solo van een grote lyrische lichtheid, voorzien van venijnige scherpe randjes (Kees Stevens)

- moest steeds flink in zijn partijen turen (Rick Treffers)

- een klein, keurig mannetje, dat prachtig altsaxofoon speelt
- een verademing - liep rood aan, jubelde en jankte en het was duidelijk dat hij elke noot die hij uit zijn instrument perste uit de grond van zijn hart kwam. Hij meende het. Zulke momenten zijn schaars.(Jeroen de Valk)

- die het circus zo dichtbij bracht, dat je het zaagsel meende te ruiken (Renze de Vries)

- een hemelbestormer, nu in deze context nog een onverbeterlijke idealist.
- paart gedragen lyriek aan Nederlandse nuchterheid.(Ken Vos)

- an effective clean slate on alto.
- he avoids referents (Kevin Whitehead)